CRITERII DE INTERNARE

Serviciile spitalicesti sunt de tip preventiv, curativ, de reabilitare medicala si cuprind:

 • consultatii medicale de specialitate;

 • investigatii, tratamente medicale si/sau chirurgicale;

 • ingrijire, medicatie;

 • monitorizare si supraveghere;

 • cazare si masa.

In functie de durata de spitalizare, asistenta medicala spitaliceasca se acorda in regim de:

a) spitalizare continua cu o durata de peste 24 ore;

b) spitalizare de zi cu o durata de maximum 12 ore.

1. Asistenta medicala spitaliceasca in regim de spitalizare continua cuprinde ingrijiri de tip acut si ingrijiri de tip cronic.

Factorii de care trebuie sa se tina cont cumulativ in luarea deciziei de internare in regim de spitalizare continua sunt:

 • severitatea semnelor si simptomelor prezentate de pacient;

 • predictibilitatea medicala a unei evolutii negative, nedorite a pacientului;

 • disponibilitatea analizelor/investigatiilor diagnostice;

 • epuizarea resurselor diagnostice si terapeutice in celelalte domenii de asistenta medicala.

Pacientii care prezinta un bilet de internare pentru spitalizare continua vor putea fi programati pentru internare, in functie de afectiune si de gravitatea semnelor si simptomelor prezentate si de disponibilitatea serviciilor unitatii spitalicesti solicitate.

2. Asistenta medicala spitaliceasca in regim de spitalizare de zi cuprinde ingrijiri de tip acut si ingrijiri de tip cronic si se acorda cu respectarea urmatoarelor criterii de internare:

 • urgente medico-chirurgicale, ce necesita supraveghere medicala pâna la 12 ore;

 • diagnosticul si/sau tratamentul nu pot fi monitorizate in spitalizarea de zi.

Serviciile necesare pentru diagnosticarea, tratarea sau monitorizarea pacientului care se efectueaza in regim de spitalizare de zi pot avea caracter plurispecializat si/sau multidisciplinar, pot fi invazive, pot fi urmate de reactii adverse sau risc de urgenta pe timpul efectuarii lor sau corelate cu starea de sanatate a pacientului, impunand supraveghere medicala.

Serviciile medicale spitalicesti in regim de spitalizare continua si de zi se acorda pe baza biletului de trimitere eliberat de:

 • medicul de familie;

 • medicul de specialitate din unitati sanitare, indiferent de forma de organizare;

 • medicii din centrele de dializa private aflate in relatie contractuala cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;