SERVICIUL DE STATISTICA SI EVALUARE MEDICALA

Centrala Telefonica: 0232 267 555 / 0332 409 877 / 0332 409 876 / 0372 761 376

TELEFON INTERIOR: 122

(LISTA TELEFOANE DE CONTACT)


SEF SERVICIUL DE STATISTICA SI EVALUARE MEDICALARef. PASLARIU VALERIA

PERSONAL SERVICIUL DE STATISTICA SI EVALUARE MEDICALA

Ref. INSURATELU STELIANA

Ref. PALADE STEFAN

Ref. ROTARU VLAD

EXTRAS DIN REGULAMENTUL ROF

Art. 40 Serviciu de Evaluare si Statistica Medicala are, in principal, urmatoarele atributii:

1. intocmeste rapoartele, centralizarile, darile de seama si situatiile statistice periodice lunare, trimestriale, semestriale si anuale. Unde este cazul, se anexeaza copii ale documentelor pe baza carora s-a intocmit raportul;

2. executa, in termenele stabilite, toate lucrarile de statistica medicala, precum si pe cele necesare pentru activitatea operativa a institutiei;

3. asigura circuitul informational al datelor prin sistemul informatic existent;

4. introduce zilnic, verifica si transmite datele privitoare la pacienti din foaia de observatie clinica generala;

5. transmite si prelucreaza datele prin internet;

6. verifica documentatia medicala a bolnavilor externati (foi de observatie);

7. intocmeste rapoarte pentru foile de observatie ale bolnavilor externati pe grupe de boli, pe sectii, pe an;

8. tine evidenta datelor statistice pe formulare stabilite de Ministerul Sanatatii si intocmeste rapoartele statistice ale spitalului, verificand exactitatea datelor statistice ale sectiilor cuprinse in rapoartele sectiilor;

9. pune la dispozitia sectiilor datele statistice si documentatia medicala necesare pentru activitatea curenta si asigura prelucrarea datelor statistice;

10. urmareste corelarea diferitilor indicatori de activitate comparativ cu alte unitati sau pe tara si informeaza sefii de sectie si conducerea unitatii;

11. tine la zi evidenta informatizata a pacientilor externati si raspunde de corectitudinea datelor introduse in calculator;

12. asigura controlul zilnic al foilor de miscare si compararea cu baza de date;

13. asigura inregistrarea miscarii zilnice a bolnavilor in centralizatorul electronic;

14. efectueaza controlul periodic al listei bolnavilor externati si intocmeste situatia numerica a acestora;

15. asigura centralizarea concediilor medicale furnizate de sectii, tiparirea si expedierea prin e-mail la Casa de Asigurari de Sanatate Iasi;

16. urmareste inregistrarea corecta a datelor bolnavilor.