COMPARTIMENT TEHNIC

Centrala Telefonica: 0232 267 555 / 0332 409 877 / 0332 409 876 / 0372 761 376

TELEFON INTERIOR: 129


EXTRAS DIN REGULAMENTUL ROF

Art. 47 Compartimentul Tehnic are, in principal, urmatoarele obiective:

1. asigura activitatea de intretinere si reparatii ale instalatiilor sanitare, electrice, cladirilor;

2. efectueaza lucrari de reparatii, in regie proprie;

3. urmareste efectuarea de reparatii capitale si de investitii, receptioneaza si verifica cantitativ si calitativ lucrarile executate de muncitori terti;

4. asigura buna intretinere a cladirilor, instalatiilor si utilajelor;

5. stabileste cauzele degradarii sau distrugerii constructiilor, instalatiilor sau utilajelor si propune masuri corespunzatoare;

6. stabileste necesarul de materiale de intretinere;

7. urmareste asigurarea documentatiei tehnice pentru investitii si reparatii capitale;

8. asigura repartizarea muncitorilor pe locuri de munca, in raport cu necesitatile de activitate;

9. exploateaza si intretine centralele si punctele termice in conformitate cu prescriptiile tehnice ale Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat – pentru exploatarea cazanelor de abur, asigura conditiile necesare desfasurarii unei activitati corespunzatoare in instalatiile si utilajele supuse autorizarii Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat;

10. exploateaza si intretine instalatiile de oxigen, vid si aer comprimat, urmareste buna functionare a lifturilor si a aparaturii din blocul alimentar;

11. asigura functionarea instalatiilor frigorifice si de climatizare din dotare;

12. asigura functionarea iluminatului de siguranta cu grup electrogen;

13. certifica consumurile de apa, gaz, electricitate aferente spitalului si altor consumatori din cadrul spitalului;

14. urmareste repararea si verificarea aparatelor de masura si control conform instructiunilor metrologice din dotarea sa;

15. propune, dupa necesitati, contracte de reparatii, service si asistenta tehnica cu unitatile specializate;

16. verifica respectarea conditiilor de siguranta in exploatarea retelelor de energie, gaze si utilitati energetice; intervine imediat in caz de nerespectare a regulamentelor, normativelor si prescriptiilor tehnice de exploatare - reparatii;

17. controleaza modul de realizare a masurilor de reducere si rationalizare a consumului de resurse energetice si utilitati; raspunde de stabilirea masurilor de corectie in cazul constatarii unor nereguli in acest sens;

18. participa la intocmirea unor documentatii tehnice si economice pentru fundamentarea unor lucrari de reparatii, modernizari sau retehnologizari ale instalatiilor energetice in vederea reducerii consumurilor energetice;

19. intocmeste documentatia necesara pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor privind consumul de energie si instalarea de utilaje energetice care necesita aprobari;

20. asigura controlul permanent al modului cum sunt exploatate si intretinute retelele de distributie si instalatiile de utilizare a gazelor naturale;

21. asigura anchetarea avariilor in instalatiile energetice si de fluide medicale.

COORDONATOR COMPARTIMENT TEHNICIng. MIHAI RADU GABRIEL


PERSONAL COMPARTIMENT TEHNIC

Electrician:

BERARIU CONSTANTIN

CIUBOTARU DORU

MAVRIS SABIN

PAVAL IULIAN

TOMA IULIAN


Fochist:

ANTOCHI CONSTANTIN

BELCESCU IOAN

NEGRU MIHAI

ROTARU EUGEN


Liftier:

CARACS CRISTIAN

CIOCAN MARIANA

LOMER LILIANA

RUSU ANDREI


Cond. Auto:

LOMER CRISTIAN LUCIAN


Instalator:

GARBEA CRISTIAN VASILE

COZMA VELENTIN


Frizer:

LEFTER ADRIANA


Garderobier:

AGHEORGHESEI ANCA


Muncitor necalificat:

GRECU COSTEL

LIPCIUC ELENA

SCRIMINTI ADRIAN