TARIFE SERVICII MEDICALE / ANALIZE LABORATOR

 • Pentru pacientii asigurati, in baza unei trimiteri sau recomandari de la medicul specialist sau cel de familie serviciile sunt decontate prin Casa de Asigurari de Sanatate.

 • Pacientii care necesita servicii medicale in Compartimentul Primiri Urgente de Specialitate beneficiaza de gratuitate.

 • Pentru pacientii neasigurati se percepe plata serviciilor medicale la pretul stabilit de CNAS.

1. Pentru toti pacientii internati, in regim de spitalizare continua incepand cu data de 01.04.2013 Spitalul Clinic “Dr. C.I. Parhon” Iasi percepe coplata in cuantum de 10 lei la externarea acestora. Exceptie de la incasarea coplatii sunt categoriile de asigurati mentionati in art. 213^1 al Legii Nr. 95/2006, art. 74 din Hotararea nr. 117/2013, serviciile medicale spitalicesti pentru care criteriul de internare este urgenta, transferatii si decedatii.

2. Pacientul va fi informat la internare asupra achitarii coplatii. Pacientul va achita contravaloarea coplatii la externare, in clinica in care a fost spitalizat si va completa declaratia – anexa 17D din Ordinul comun al Ministerului Sanatatii si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului- cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anii 2013-2014, care ii va fi inmanata la internare. Suma va fi incasata de catre asistenta sef, pe baza de chitanta, conform anexei 17D.

Categoriile de asigurati scutite de coplata sunt cele nominalizate in Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare, art. 213^1 - categoriile de asigurati scutite de coplata sunt:

a) copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii intre 18 ani si 26 de ani, daca sunt elevi, absolventi de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studentii, daca nu realizeaza venituri din munca;

b) bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pentru serviciile medicale aferente bolii de baza respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse;

c) pensionarii cu venituri numai din pensii de pana la 740 lei/luna.

d) toate femeile insarcinate si lauzele, pentru servicii medicale legate de evolutia sarcinii, iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara, pentru toate serviciile medicale.

1. In cazul pacientilor scutiti de achitarea coplatii, pana la externare, acestea vor prezenta documentele justificative care fac dovada scutirii achitarii coplatii.

INFORMATII PRIVIND

COPLATA SERVICIILOR MEDICALE

Serviciile care nu sunt decontate din fond, contravaloarea acestora fiind suportata de asigurat, de unitatile care le solicita, de la bugetul de stat sau din alte surse, dupa caz, sunt:

 • serviciile medicale acordate in caz de boli profesionale, accidente de munca si sportive, asistenta medicala la locul de munca, asistenta medicala a sportivilor;

 • unele servicii medicale de inalta performanta;

 • unele servicii de asistenta stomatologica;

 • serviciile hoteliere cu grad inalt de confort;

 • corectiile estetice efectuate persoanelor cu varsta de peste 18 ani, cu exceptia reconstructiei mamare prin endoprotezare in cazul interventiilor chirurgicale oncologice;

 • unele medicamente, materiale sanitare si tipuri de transport;

 • serviciile medicale solicitate si eliberarea actelor medicale solicitate de autoritatile care prin activitatea lor au dreptul sa cunoasca starea de sanatate a asiguratilor;

 • fertilizarea in vitro;

 • asistenta medicala la cerere;

 • contravaloarea unor materiale necesare corectarii vazului si auzului;

 • contributia personala din pretul medicamentelor, a unor servicii medicale si a dispozitivelor medicale;

 • serviciile medicale solicitate de asigurat;

 • unele servicii si proceduri de reabilitare;

 • serviciile acordate in cadrul sectiilor/clinicilor de boli profesionale si al cabinetelor de medicina a muncii;

 • serviciile hoteliere solicitate de pacientii ale caror afectiuni se trateaza in spitalizare de zi;

 • serviciile de planificare familiala acordate de medicul de familie in cabinetele de planning din structura spitalului;

SERVICII MEDICALE SI ANALIZE DE LABORATOR NEINCLUSE IN LISTA CNAS

ANUNT PRIVIND ACHITAREA COPLATII SERVICIILOR MEDICALE LA EXTERNARE.pdf - Extras din Hotararea nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013 - 2014, art. 74.

Legea Nr. 95 din 2006.pdf - privind reforma in domeniul sanatatii modificata si completata de OUG Nr. 93 din 2008.