SURSE FINANCIARE - BILANT CONTABIL

SURSE FINANCIARE

Spitalul Clinic “Dr. C. I Parhon” Iasi isi asigura resursele financiare necesare desfasurarii activitatii din diverse surse de finantare.

Principala sursa de finantare provine din contractele incheiate cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Iasi pentru asigurarea resurselor financiare necesare furnizarii de servicii medicale spitalicesti in regim de spitalizare continua, spitalizare de zi, ambulatoriu clinic si paraclinic, precum si pentru finantarea activitatilor din programele nationale de santate derulate … Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate/ Casa Nationala de Asigurari de Sanatate:

  • Programul national de Hemodializa

  • Programul national de tratament pentru boli rare: Boala Fabry

  • Programul national “Tratamentul de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica”

Pe langa finantarea primita de la bugetul de stat penrtu serviciile medicale spitalicesti, Spitalul Clinic “Dr. C. I Parhon” Iasi obtine venituri si din Programele Nationale de sanatate publica prin intermediul Directiei de Sanatate Publica Iasi. In momentul de fata, spitalul este implicat in programele de sanatate:

  • Programul National pentru Actiuni Prioritare – Anestezie, Terapie Intensiva, al carui coordinator de program este Dr. Antohi Liviu;

  • Programul Naţional de Transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, al carui coordonator de program este Prof. Dr. Adrian Covic;

  • Programul National de Supraveghere si Control al Infectiilor Nosocomiale si Monitorizare a Utilizarii Antibioticelor si a Antibiotico-rezistentei, coordonator de program Dr. Anca Nistor;

Bugetul de stat este o alta sursa de finantare, contribuind la sustinerea programelor de rezidentiat incepand cu anul I si pana la finalizare acestuia.

Acestor surse se alatura veniturile proprii obtinute din studiile clinice desfasurare, donatii si sponsorizari, chirii/concesiuni, taxe coplata si altele.

Ordin nr. 377/2017 - privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

Legea nr. 95/2006.pdf - privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei