COPLATA SERVICIILOR MEDICALE

CONTRAVALOAREA SERVICIILOR MEDICALE NEDECONTATE DE CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE ESTE SUPORTATA DE ASIGURAT.

Servicii care nu sunt decontate din fondurile CNAS de unitatile care le solicita, de la bugetul de stat sau din alte surse dupa caz, sunt:

 • serviciile medicale acordate in caz de boli profesionale, accidente de munca si sportive, asistenta medicala la locul de munca, asistenta medicala a sportivilor;

 • unele servicii medicale de inalta performanta;

 • unele servicii de asistenta stomatologica;

 • serviciile hoteliere cu grad inalt de confort;

 • corectiile estetice efectuate persoanelor cu varsta de peste 18 ani, cu exceptia reconstructiei mamare prin endoprotezare in cazul interventiilor chirurgicale oncologice;

 • unele medicamente, materiale sanitare si tipuri de transport;

 • serviciile medicale solicitate si eliberarea actelor medicale solicitate de autoritatile care prin activitatea lor au dreptul sa cunoasca starea de sanatate a asiguratilor;

 • fertilizarea in vitro;

 • asistenta medicala la cerere;

 • contravaloarea unor materiale necesare corectarii vazului si auzului;

 • contributia personala din pretul medicamentelor, a unor servicii medicale si a dispozitivelor medicale;

 • serviciile medicale solicitate de asigurat;

 • unele servicii si proceduri de reabilitare;

 • serviciile acordate in cadrul sectiilor/clinicilor de boli profesionale si al cabinetelor de medicina a muncii;

 • serviciile hoteliere solicitate de pacientii ale caror afectiuni se trateaza in spitalizare de zi;

 • serviciile de planificare familiala acordate de medicul de familie in cabinetele de planning din structura spitalului;