ETICA CERCETARII

Componenta comisiei de Etica a Cercetarii:

Presedinte:

Director Medical Șef lucrări Dr. Irina Luanda Mititiuc

Membri:

Prof. Dr. Adrian Covic

Prof. Dr. Cristina Gavrilovici

Dr. Carmen Volovăț

Prof. Dr. Cătălin Pricop

Șef Lucrări Dr. Cristian Costache

Prof. Dr. Ioana Alexa

Secretar:

Șef Lucrări Dr. Simona Eliza Giușcă

DOCUMENTE NECESARE OBŢINERII AVIZULUI ETIC

 1. Documentaţie studii clinice / proiecte de cercetare / cercetare de tip fundamentală / teze de doctorat

 • cererea pentru evaluare etică (Anexa 2) care trebuie să conţină şi datele de corespondenţă – telefon, e-mail al investigatorului desemnat pentru corespondenţă;

 • protocolul / proiectul de cercetare trebuie să conţină şi metodologia (inclusiv descrierea detaliată a procedurilor utilizate în studiu, inclusiv criteriile de includere şi excludere din studiu);

 • proiectul de finalizare a anului I de studii doctorale avizat de către conducătorul de doctorat;

 • formularul de consimțământ informat (daca este cazul);

 • notă adiționala (Anexa 3) pentru respectarea schemei de investigații și tratament.

 1. Documentaţie lucrări de licență

Studenţii trebuie să depună următoarele documente:

 • cererea pentru evaluare etică (Anexa 2) care trebuie să conţină şi datele de corespondenţă – telefon, e-mail ale investigatorului desemnat pentru corespondenţă;

 • protocolul de studiu avizat de către îndrumător (descriere succinta – o pagina – a scopului si desig-nului studiului, asumarea asigurarii confidentialitatii asupra datelorpersonale, medicale si de orice natura legate de subiectul cercetat) .

 1. Documentaţie articole științifice în vederea publicării

Cadrele didactice și medicii angajați în cadrul spitalului, care efectuează activitate de cercetare finalizată cu redactarea de articole științifice trebuie să depună următoarele documente in vederea obtinerii avizului etic:

 • cererea pentru evaluare etică (Anexa 2) - (care trebuie să conţină şi datele de corespondenţă – telefon, e-mail ale investigatorului desemnat pentru corespondenţă);

 • formularul de consimțământ informat (dacă este cazul).


 • TOATE DOSARELE / SOLICITĂRILE VOR FI DEPUSE SI ÎNREGISTRATE LA SECRETARIATUL SPITALULUI.

 • DOSARELE / SOLICITĂRILE DEPUSE TREBUIE SĂ CONŢINĂ TOATE INFORMAŢIILE NECESARE PENTRU APRECIEREA ASPECTELOR ETICE ALE STUDIULUI.