PROIECTE EUROPENE

LANSARE PROIECT 

Iași, 8 decembrie 2022

Titlul proiectului: 

Modernizare instalații electrice, instalații pentru fluide medicale și instalații pentru securitate la incendiu 

Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” Iași, Bd. Carol I, nr. 50, nr. cad. 149361, SMIS 155497 

ANUNT PROIECT EUROPEAN SPITALUL CLINIC "DR. C. I. PARHON" IASI