BIROUL MANAGEMENTUL CALITATII

Centrala Telefonica: 0232 267 555 / 0332 409 877 / 0332 409 876 / 0372 761 376

TELEFON INTERIOR:

BIROUL MANAGEMENTUL CALITATII: 105

RESPONSABIL MANAGEMENTUL CALITATIIEc. CORDUNEANU PAULA MIRELAPERSONAL BIROUL MANAGEMENTUL CALITATIIRef. CUCIUREANU GABRIELADr. ANTOHI ELENA

EXTRAS DIN REGULAMENTUL ROF

Art. 44 Biroul Managementul Calitatii are in principal urmatoarele obiective:

a) pregateste si analizeaza Planul anual al managementului calitatii;

b) coordoneaza activitatile de elaborare a documentelor sistemului de management al calitatii:

b1) manualul calitatii;

b2) procedurile;

c) coordoneaza si implementeaza programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite in cadrul unitatii, pe baza procedurilor operationale specifice fiecarei sectii, laborator etc. si a standardelor de calitate;

d) coordoneaza si implementeaza procesul de imbunatatire continua a calitatii serviciilor;

e) colaboreaza cu toate structurile unitatii in vederea imbunatatirii continue a sistemului de management al calitatii;

f) implementeaza instrumente de asigurare a calitatii si de evaluare a serviciilor oferite;

g) asigura implementarea strategiilor si obiectivelor referitoare la managementul calitatii declarate de manager;

h) asigura implementarea si mentinerea conformitatii sistemului de management al calitatii cu cerintele specifice;

i) coordoneaza activitatile de analiza a neconformitatilor constatate si propune managerului actiunile de imbunatatire sau corective ce se impun;

j) coordoneaza analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calitatii;

k) asigura aplicarea strategiei sanitare si politica de calitate a unitatii in domeniul medical in scopul asigurarii sanatatii pacientilor;

l) asista si raspunde tuturor solicitarilor managerului pe domeniul de management al calitatii

Atributiile membrilor structurii de calitate:

- stabilesc procesele necesare functionarii SMC;

- raspund de indeplinirea “Politicii privind calitatea”;

- dezvolta obiectivele generale din “Politica privind calitatea”, transpunandu-le in obiective specifice cuprinse in “Programul de management de calitate”, monitorizeaza realizarea acestora;

- elaborareaza Manualului Calitatii si a Procedurilor de sistem, in conformitate cu standardele, alese ca modele de referinta.

- analizeaza stadiul functionarii SMC si are autoritatea de a lua masurile necesare pentru imbunatatirea continua a SMC;

- analizeaza si verifica Manualul Calitatii si procedurile de sistem din cadrul SMC si reviziile ulterioare ale acestora;

- coordoneaza elaborarea Programelor de management;

- aplica prevederile documentelor SMC care-i revin;

- asigura promovarea in cadrul organizatiei a conceptului de orientare catre pacient si de constientizare a personalului in ceea ce priveste satisfacerea cerintelor pacientilor;

- coordoneaza activitatile de instruire si sensibilizare a personalului in domeniul SMC;

- urmaresc implementarea si eficacitatea actiunilor corective/preventive intreprinse in cadrul SMC;

- elaboreaza planul anual de audituri interne;

- efectueaza audituri interne, pentru a determina in ce masura SMC este conform cu referintele SR EN ISO 9001: 2008;

- urmaresc dezolvarea reclamatiilor sosite de la partile interesate;

- coordoneaza activitatile de tinere sub control a documentelor sistemului calitatii in Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” Iasi: proceduri operationale, instructiuni de lucru, fise post, formulare si inregistrari;

- participa la analiza efectuata de management cu privire la functionarea si eficienta SMC si intocmesc Raportul privind functionarea SMC;

- supravegheaza mentinerea conditiilor de certificare;

- verifica Fisele de neconformitate in vederea aplicarii deciziei;

- tine evidenta neconformitatilor;

- emit si coordoneaza emiterea de “Raport de actiuni corective”, pentru actiuni corective specifice activitatii de asigurare a calitatii;

- urmaresc implementarea actiunilor corective/preventive si a solutiilor rezultate din Rapoartele de actiuni corective, din fisele de neconformitate si respectiv, din Rapoartele de audit;

- asigura circulatia in Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” Iasi numai a reglementarilor/prevederilor legale in vigoare;

- raspund de eficienta si calitatea documentelor si inregistrarilor intocmite;

- raspund de calitatea auditurilor efectuate in spital, in legatura cu respectarea si implementarea SMC;

- raspund sub propria semnatura de exactitatea datelor raportate;