COMPARTIMENT JURIDIC

Centrala Telefonica: 0232 267 555 / 0332 409 877 / 0332 409 876 / 0372 761 376

TELEFON INTERIOR:

COMPARTIMENT JURIDIC: 239

COORDONATOR COMPARTIMEWNT JURIDICJr. CARDAS DIANA

EXTRAS DIN REGULAMENTUL ROF

Art. 46 Compartimentul Juridic are, in principal, urmatoarele atributii:

1. avizeaza si contrasemneaza actele cu caracter juridic, la cererea conducerii, pe cele care pot angaja raspunderea patrimoniala a spitalului, precum si orice alte acte care produc efecte juridice;

2. reprezinta si apara drepturile si interesele legitime ale spitalului in raporturile lui cu institutii de orice natura si cu orice persoana, fie ea juridica sau fizica, romana ori straina, precum si in cadrul oricarei proceduri prevazute de lege, in baza delegatiei date de conducerea spitalului;

3. urmareste aparitia actelor normative si semnaleaza organelor de conducere si serviciilor interesate atributiile/notiunile de interes specific pentru acestea;

4. asigura consultanta juridica pentru membrii Comitetului director sau pentru sefii

sectiilor/laboratoarelor/serviciilor/compartimentelor, precum si pentru personalul salariat al spitalului, atat timp cat aceasta nu contravine intereselor; in acest sens, acorda consultatii si redacteaza cereri cu caracter juridic in toate domeniile dreptului;

5. redacteaza opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea spitalului;

6. redacteaza proiectele de contracte;

7. redacteaza acte juridice, atesta identitatea partilor, consimtamantul, continutul si data actelor incheiate care privesc spitalul, la cererea managerului;

8. verifica legalitatea actelor cu caracter juridic si administrativ primite spre avizare;

9. participa alaturi de alti membri in comisii de cercetari disciplinare si alte comisii din cadrul spitalului;

10. redacteaza documente/acte/contracte juridice, la solicitarea membrilor Comitetului director sau a sefilor de sectie/laborator/serviciu/compartiment;

11. nu se pronunta asupra aspectelor economice, tehnice sau de alta natura cuprinse in documentul avizat ori semnat de acesta;

12. este obligat sa respecte dispozitiile legale privitoare la interesele contrare in aceeasi cauza sau in cauze conexe ori la conflictul de interese pe care spitalul le poate avea;

13. este obligat sa respecte secretul si confidentialitatea activitatii sale, in conditiile legii;

14. indeplineste orice alte lucrari cu caracter juridic;

15. consilierul juridic va aviza si va semna acte cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ, precum si semnatura sa fiind aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale documentului respectiv.