DOCUMENTE PRODUSE SI / SAU GESTIONATE

ORDIN NR. 648/406 DIN 3 IUNIE 2014.pdf

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi;

LEGISLATIE CONFIDENTIALIATATE RELATIA MEDIC - PACIENT.pdf

 • ORDIN nr. 1209 din 20 octombrie 2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala în tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala în tratamentul ambulatoriu;

ORDIN nr. 1209 din 20 octombrie 2014.pdf

 • ORDIN nr. 581 din 8 septembrie 2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calitatii de asigurat;

ORDIN nr. 581 din 8 septembrie 2014.pdf

 • ORDIN nr. 465 din 26 iunie 2014 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fara regim special a indicatorilor specifici si a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sanatate curative;

ORDIN nr. 465 din 26 iunie 2014.pdf

 • ORDIN nr. 656 din 4 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu;

ORDIN nr. 656 din 4 iunie 2014.pdf

 • ORDIN nr. 648 din 3 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în spitalizare continuă şi spitalizare de zi;

ORDIN nr. 648 din 3 iunie 2014.pdf

 • ORDIN nr. 622 din 30 mai 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;

ORDIN nr. 622 din 30 mai 2014.pdf

 • ORDIN nr. 1503 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi;

ORDIN nr. 1503 din 11 decembrie 2013.pdf

 • ORDIN nr. 1009 din 10 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi;

ORDIN nr. 1009 din 10 decembrie 2013.pdf

  • ORDIN nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;

ORDIN nr. 1226 din 3 decembrie 2012.pdf

  • ORDIN nr. 1284 din 17 decembrie 2012 privind reglementarea programului de vizite al apartinatorilor pacientilor internati in unitatile sanitare publice;

ORDIN nr. 1284 din 17 decembrie 2012.pdf

  • ORDIN nr. 870 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar;

ORDIN nr. 870 din 1 iulie 2004.pdf

  • ORDIN nr 681 din 2012 pentru modificarea OMS 868 pentru aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice;

ORDIN nr 681 din 2012.pdf

  • ORDIN nr. 674 din 2012 priv aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu;

ORDIN nr. 674 din 2012.pdf

  • ORDIN nr 251 din 2012 pentru modificarea OMS nr. 832 din 2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente;

ORDIN nr 251 din 2012.pdf

  • ORDIN nr. 250 din 2012 pentru modificarea OMS nr. 867 din 2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de internare pentru servicii clinice;

ORDIN nr. 250 din 2012.pdf

  • ORDIN nr. 1777 din 29 decembrie 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;

ORDIN nr. 1777 din 29 decembrie 2011.pdf

  • ORDIN nr. 1776 din 29 decembrie 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;

ORDIN nr. 1777 din 29 decembrie 2011.pdf

  • ORDIN nr. 1605 /875 /2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora;

ORDIN nr. 1605 /875 /2014.pdf

  • Anexa 2 la ORDIN nr. 7118276/2016 pentru modificarea Ordinului Ministerului Sanatatii, si a presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1605/875/2014 privind listele de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora;

Anexa 2 la ORDIN nr. 711/8276/2016.pdf

  • HOTARARE nr. 857 din 24 august 2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice;

HOTARARE nr. 857 din 24 august 2011.pdf

  • ORDIN nr. 452 / 2016 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tara, fara regim special;

ORDIN nr. 452/2016.pdf

  • ORDIN nr. 870 din 31 mai 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala;

ORDIN nr. 870 din 31 mai 2011.pdf

  • ORDIN nr. 541 din 31 mai 2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;

ORDIN nr. 541 din 31 mai 2011.pdf

  • ORDIN nr 385 din 2011 pentru aprobarea machetelor de raportare a indicatorilor specifici - programe cu scop curativ;

ORDIN nr 385 din 2011.pdf

  • Ordin nr. 338 din 2011 privind modificarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special;

Ordin nr. 338 din 2011.pdf

  • Hotararea nr. 430 din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

Hotararea nr. 430 din 16 aprilie 2008.pdf

  • Ordin nr. 762 din 31 august 2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap;

Ordin nr. 762 din 31 august 2007.pdf

  • Ordin nr. 1418 din 11 octombrie 2010 privind aprobarea procedurii de incadrare in grade de invaliditate in vederea inscrierii la pensia de invaliditate si a Procedurii de verificare a incadrarii in grad de invaliditate;

Ordin nr. 1418 din 11 octombrie 2010.pdf

  • Anexa 2 la Ordinul 1301 din 2008;

Anexa 2 la Ordinul 1301 din 2008.pdf

  • Anexa 1 la Ordinul 1301 din 2008;

Anexa 1 la Ordinul 1301 din 2008.pdf

  • Ordin nr.1301 din 2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor;

Ordin nr.1301 din 2008.pdf

  • HG 720 din 2008 pentru aprobarea Listei pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociala de sanatate cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala;

HG 720 din 2008.pdf

  • Legea Nr. 95 din 2006 modificata si completata 2016;

Legea Nr. 95 din 2006 modificata si completata 2016.pdf

  • ORDIN nr. 2027 din 26 noiembrie 2007 privind activitatea de înregistrare pe baze populaţionale a datelor bolnavilor de cancer şi înfiinţarea registrelor regionale de cancer;

ORDIN nr. 2027 din 26 noiembrie 2007.pdf

 • ORDIN 1101 din 30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare

ORDIN 1101 din 30.09.2016.pdf

  • Norme din 27 ianuarie 2006 de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 158 / 2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate;

Norme din 27 ianuarie 2006.pdf

  • Ordonanta de Urgenta nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate;

Ordonanta de Urgenta nr. 158 din 17 noiembrie 2005.pdf