DREPTURILE / OBLIGATIILE ASIGURATULUI CNAS

DREPTURILE ASIGURATILOR CNAS

 • sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura;

 • sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;

 • sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;

 • sa beneficieze de pachetul de servicii de baza in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;

 • sa beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizarii cu medicamentele, materialele sanitare si investigatiile paraclinice la care ar fi fost indreptatiti fara contributie personala, Rambursarea cheltuielilor reprezinta o obligatie exclusiva a spitalelor si se realizeaza numai din veniturile acestora, pe baza unei metodologii proprii;

 • sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;

 • sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;

 • sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;

 • sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;

 • sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;

 • sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;

 • sa beneficieze de dispozitive medicale;

 • sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;

 • sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;

 • sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale;

 • sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.

OBLIGATIILE ASIGURATILOR CNAS

Conform art. 219 din Legea Nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, asiguratii au urmatoarele obligatii:

a) Sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;

b) Sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;

c) Sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata/contributia personala, in conditiile legii;

d) Sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atesta calitatea de asigurat, definite la art. 212 alin. (1).