DECLARATII DE AVERE SI INTERESE

CAI DE ACCES SPITALUL CLINIC "Dr. C.I. PARHON" IASI

GHID LEGISLATIV


    Hotarare nr. 583/2016din 10/08/2016Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 644 din 23/08/2016Hotararea nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei nationaleanticoruptie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori deperformanta, a riscurilor asociate obiectivelor si masurilor din strategie sia surselor de verificare, a inventarului masurilor de transparentainstitutionala si de prevenire a coruptiei, a indicatorilor de evaluare,precum si a standardelor de publicare a informatiilor de interes public 


       LEGEA Nr. 176 din 1 septembrie 2010.pdf privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative.


       GHID DE COMPLETARE DECLARATII AVERE - INTERESE.pdf


        MODEL DECLARATIE DE AVERE.pdf


         MODEL DECLARATIE DE INTERESE.pdf


DECLARATII DE AVERE AN 2023

DECLARATII DE INTERESE AN 2023

DECLARATII DE AVERE AN 2022

DECLARATII DE INTERESE AN 2022

DECLARATII DE PE SITE VECHI

DECLARATII AVERE SI INTERESE DE PE SITE VECHI.pdf