INFO PUBLIC

FOTOGRAFII EXTERIOR Spita...c "Dr. C. I. Parhon" IASI

Legea 544 / 2001 actualizata.pdf - privind liberul acces la informatiile de interes public

Legea nr. 95/2006.pdf - privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei

LEGEA nr. 46 din 21 ianuarie 2003.pdf - privind drepturile pacientului

ORDIN Nr. 261 din 6 februarie 2007.pdf - pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare

NORMA din 7 aprilie 2004 nr. 46/2003.pdf - de aplicare a legii drepturilor pacientului

Legea 111 din 1996 actualizata CNCAN.pdf - privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare

ORDIN pentru aprobarea Normelor Laboratoarelor.pdf - privind functionarea laboratoarelor de analize medicale

ORDIN nr. 916 din 27 iulie 2006.pdf - privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare

Legea Salarizarii Unitare 284.pdf - privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

ORDIN nr. 1.226 din 3 decembrie 2012.pdf - pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale