REGULAMENTUL INTERN

REGULAMENT INTERN Spitalul Clinic Dr CI Parhon Iasi.pdf

EXTRAS DIN REGULAMENTUL INTERN

Dispozitii generale

ART. 1 Spitalul Clinic „Dr. C.I.PARHON” Iasi este unitate sanitara publica, cu personalitate juridica, care asigura asistenta medicala de urgenta desfasoara activitate de invatamant.

ART. 2 Spitalul Clinic „Dr. C.I.PARHON” Iasi dispune de o structura complexa de specialitati, dotare cu aparatura medicala corespunzatoare, personal specializat, compartiment de primire-urgenta.

ART. 3 Spitalul Clinic „Dr. C.I.PARHON” Iasi este subordonat Directiei de Sanatate Publica Iasi si in exercitarea atributiilor sale, colaboreaza cu organe ale administratiei publice locale, Casa de Asigurari de Sanatate Iasi si alte organe interesate in ocrotirea sanatatii populatiei.

Art. 4 Spitalul Clinic „DR. C.I.PARHON” Iasi este o institutie publica finantata din fonduri de la Bugetul de Stat. Veniturile proprii ale spitalului provin din sumele incasate pentru serviciile medicale prestate pe baza de contracte incheiate cu casele de asigurari de sanatate si din alte surse, conform legii. Acesta monitorizeaza lunar executia bugetara, urmarind realizarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor in limita bugetului aprobat.

Spitalul primeste sume de la bugetul de stat si de la bugetul local, care vor fi utilizate numai pentru destinatiile pentru care au fost alocate.

Art. 5 Regulamentul Intern, denumit in continuare « Regulament » se aplica tuturor angajatilor din spital, indiferent de durata contractului de munca.