MODALITATI DE CONTESTARE DECIZII

Modalitati de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice

in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului

de acces la informatiile de interes public solicitate

(Extras din H.G. numarul 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice

de aplicare a Legii numarul 544/2001 privind liberul acces la informatiile

de interes public sunt posibile urmatoarele modalitati de contestare)

Art. 32 In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia.

Art. 33 Persoana care se considera vatamata in drepturile sale poate depune reclamatia administrativa prevazuta la art.32 in termen de 30 de zile de la luarea la cunostiinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul autoritatii sau institutiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii numarul 544/2001 si ale prezentelor norme metodologice.

Art. 34 In cazul in care reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se considera lezat, in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei administrative. Acest raspuns va contine informatiile de interes public solicitate initial si, de asemenea, va mentiona sanctiunile disciplinare aplicate in cazul functionarului vinovat, in conditiile legii.

Art. 35 (1) Pentru analiza reclamatiilor administrative ale persoanelor, vizând nerespectarea prevederilor Legii numarul 544/2001 si ale prezentelor norme metodologice, la nivelul fiecarei autoritati sau institutii publice se constituie o comisie de analiza privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public.

(2) Comisia de analiza privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public va avea urmatoarele responsabilitati:

a) primeste si analizeaza reclamatiile persoanelor;

b) efectueaza cercetarea administrativa;

c) stabileste daca reclamatia persoanei privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public este intemeiata sau nu;

d) in cazul in care reclamatia este intemeiata, propune aplicarea unei sanctiuni disciplinare pentru personalul responsabil si comunicarea informatiilor de interes public solicitate. In cazul functionarilor publici culpabili comisia de analiza va informa despre rezultatul cercetarii administrative comisia de disciplina a autoritatii sau institutiei publice, care va propune aplicarea unei sanctiuni corespunzatoare, potrivit legii;

e) redacteaza si trimite raspunsul solicitantului.

Art. 36 (1) Solicitantul care, dupa primirea raspunsului la reclamatia administrativa, se considera in continuare lezat in drepturile sale prevazute de lege, poate face plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului, in termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevazute la art. 7 din Legea numarul 544/2001.

(2) Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la tribunal si recursul la curtea de apel nu include si scutirea de la plata serviciilor de copiere a informatiilor de interes public solicitate.

H.G. numarul 123/2002.pdf - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii numarul 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

HOTĂRÂRE nr. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de

interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002