COMPARTIMENT SECURITATEA MUNCII, P.S.I., PROTECTIE CIVILA SI SITUATII DE URGENTA

Centrala Telefonica: 0232 267 555 / 0332 409 877 / 0332 409 876 / 0372 761 376

TELEFON INTERIOR: 129

COMPARTIMENT SECURITATEA MUNCII, P.S.I., PROTECTIE CIVILA SI SITUATII DE URGENTA

Sef Serviciu CALIMAN FLORIN CRISTIAN

Ec. CUCIUC ADRIAN PAULL

COMPARTIMENT SECURITATEA MUNCII, P.S.I., PROTECTIE CIVILA SI SITUATII DE URGENTA

EXTRAS DIN REGULAMENTUL ROF

Art. 48 Compartimentul Securitatea Muncii, PSI, Protectie Civila si Situatii de Urgenta are, in principal, urmatoarele ca atributii:

1. asigura evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de munca, precum si reevaluarea riscurilor ori de cate ori sunt modificate conditiile de munca si propune masurile de prevenire corespunzatoare, ce vor alcatui programul anual de protectie a muncii;

2. asigura auditarea securitatii si sanatatii in munca la nivelul unitatii ori de cate ori sunt modificate conditiile de munca si stabileste nivelul de securitate; auditarea presupune analiza activitatii si stabilirea gradului de conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare;

3. controleaza pe baza programului de activitate toate locurile de munca, in scopul prevenirii accidentelor de munca;

4. verifica periodic sau ori de cate ori este nevoie daca noxele se incadreaza in limitele de nocivitate admise pentru mediul de munca, pe baza masuratorilor efectuate de catre organismele abilitate sau laboratoare, si propune masuri tehnice si organizatorice de reducere a acestora;

5. asigura instruirea si informarea personalului in probleme de sanatate si securitate in munca prin cele 3 forme de instructaje;

6. propune masuri pentru formarea personalului curesponsabilitati in domeniul protectiei muncii;

7. organizeaza instructajul de protectia muncii;

8. elaboreaza lista privind dotarea personalului cu echipamente individuale de protectie si de lucru;

9. participa la cercetarea accidentelor de munca si tine evidenta acestora;

10. colaboreaza cu cabinetul de medicina muncii pentru cunoasterea la zi a situatiei imbolnavirilor profesionale, efectuarea de controale la locurile de munca;

11. efectueaza instructajul de protectia muncii pentru personalul nou-angajat in unitate, inaintea incheierii contractului individual de munca.