SERVICIUL FINANCIAR - CONTABIL

Centrala Telefonica: 0232 267 555 / 0332 409 877 / 0332 409 876 / 0372 761 376

TELEFON INTERIOR: 104


SEF SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILEc. CORDUNEANU ALEXANDRU

PERSONAL SERVICIUL FINANCIAR - CONTABIL

Ec. ANDREI ALINA

Ec. PESTERAU PAULA CRISTINA

Ref. RIZNIC GABRIEL

EXTRAS DIN REGULAMENTUL ROF

Art. 42 Serviciul Financiar-Contabil are, in principal, urmatoarele atributii:

1. organizarea contabilitatii conform prevederilor legale si asigurarea efectuarii corecte si la timp a inregistrarilor;

2. organizarea analizei periodice a utilizarii bunurilor materiale si luarea masurilor necesare, impreuna cu celelalte birouri si servicii din unitate, in ceea ce priveste stocurile disponibile, supranormative, fara miscare sau cu miscare lenta ori pentru prevenirea oricaror altor imobilizari de fonduri;

3. intocmirea la timp si in conformitate cu dispozitiile legale a darilor de seama contabile;

4. exercitarea controlului financiar preventiv in conformitate cu dispozitiile legale;

5. participarea la organizarea sistemului informational al unitatii, urmarind folosirea cat mai eficienta a datelor contabilitatii;

6. organizarea evidentei tehnico-operative si gestionare; asigurarea tinerii lor corecte si la zi;

7. organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale si regularizarea diferentelor constatate;

8. intocmirea proiectelor privind bugetul de venituri si cheltuieli;

9. efectuarea corecta si in conformitate cu dispozitiile legale a operatiunilor de incasari si plati in numerar;

10. verificarea incadrarii in creditele necesare, a comenzilor si contractelor emise, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobate;

11. verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, continutului si legalitatii operatiunii;

12. intocmirea propunerilor de plan casa pentru plati in numerar;

13. luarea masurilor necesare pentru asigurarea integritatii patrimoniului si pentru recuperarea pagubelor produse;

14. intocmirea, circulatia si pastrarea documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate;

15. informatizarea evidentelor contabile;

16. indeplinirea conditiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garantiilor si retinerea ratelor;

17. masurile de pastrare, manipulare si folosire a formularelor cu regim special;

18. exercitarea controlului operativ curent, in conformitate cu dispozitiile in vigoare;

19. organizarea actiunilor de perfectionare a pregatirii profesionale pentru personalul propriu;

20. intocmirea studiilor privind imbunatatirea activitatii economice din unitate si propunerea masurilor corespunzatoare;

21. intocmirea studiilor privind costurile comparative pe diversi indicatori: zi de spitalizare, pat, pat efectiv ocupat, bolnav etc., comparativ pe sectiile din unitate, analizarea cauzelor care determina diferente si propunerea eliminarii celor subiective;

22. analizarea si pregatirea din punct de vedere financiar a evaluarii eficientei utilizarii mijloacelor materiale si financiare puse la dispozitia unitatii; luarea masurilor necesare pentru evitarea cheltuielilor neconomicoase si inoportune.