COMPARTIMENT DE INFORMATICA

PERSONAL COMPARTIMENT DE INFORMATICA

Inf.

EXTRAS DIN REGULAMETUL ROF

Art. 49 Compartimentul de Informatica are, in principal, urmatoarele obiective:

1. coordoneaza activitatea de prelucrare automata a datelor la toate nivelurile de agregare;

2. coordoneaza activitatea de implementare si intretinere a aplicatiilor informatice;

3. coordoneaza activitatea de exploatare si intretinere a echipamentelor de calcul din dotarea spitalului;

4. participa la intocmirea necesarului echipamentelor de calcul si materiale consumabile pentru buna desfasurare a activitatii de informatica;

5. participa la receptionarea echipamentelor de calcul noi intrate in spital, identifica si propune spre casare echipamentele de calcul uzate;

6. asigura relatiile cu prestatorii care executa lucrari si service specifice activitatii de informatica;

7. raspunde de actualizarea site-ului spitalului.