DECLARATII DE AVERE SI INTERESE

CAI DE ACCES SPITALUL CLINIC "Dr. C.I. PARHON" IASI

GHID LEGISLATIV


    Hotarare nr. 583/2016din 10/08/2016Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 644 din 23/08/2016Hotararea nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei nationaleanticoruptie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori deperformanta, a riscurilor asociate obiectivelor si masurilor din strategie sia surselor de verificare, a inventarului masurilor de transparentainstitutionala si de prevenire a coruptiei, a indicatorilor de evaluare,precum si a standardelor de publicare a informatiilor de interes public 


       LEGEA Nr. 176 din 1 septembrie 2010.pdf privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative.


       GHID DE COMPLETARE DECLARATII AVERE - INTERESE.pdf


        MODEL DECLARATIE DE AVERE.pdf


         MODEL DECLARATIE DE INTERESE.pdf


DECLARATII DE AVERE 2023


DECLARATII DE INTERESE 2023


DECLARATII DE PE SITE VECHI

DECLARATII AVERE SI INTERESE DE PE SITE VECHI.pdf