ATRIBUTII PE DEPARTAMENTE RI - ROF

EXTRAS DIN REGULAMENTUL INTERN


Dispozitii generale 

ART. 1 Spitalul Clinic „Dr. C.I.PARHON” Iasi este unitate sanitara publica, cu personalitate juridica, care asigura asistenta medicala de urgenta desfasoara activitate de invatamant.

ART. 2 Spitalul Clinic „Dr. C.I.PARHON” Iasi dispune de o structura complexa de specialitati, dotare cu aparatura medicala corespunzatoare, personal specializat, compartiment de primire-urgenta.

ART. 3 Spitalul Clinic „Dr. C.I.PARHON” Iasi este subordonat Directiei de Sanatate Publica Iasi si in exercitarea atributiilor sale, colaboreaza cu organe ale administratiei publice locale, Casa de Asigurari de Sanatate Iasi si alte organe interesate in ocrotirea sanatatii populatiei.

Art. 4 Spitalul Clinic „DR. C.I.PARHON” Iasi este o institutie publica finantata din fonduri de la Bugetul de Stat. Veniturile proprii ale spitalului provin din sumele incasate pentru serviciile medicale prestate pe baza de contracte incheiate cu casele de asigurari de sanatate si din alte surse, conform legii. Acesta monitorizeaza lunar executia bugetara, urmarind realizarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor in limita bugetului aprobat.
Spitalul primeste sume de la bugetul de stat si de la bugetul local, care vor fi utilizate numai pentru destinatiile pentru care au fost alocate.

Art. 5 Regulamentul Intern, denumit in continuare « Regulament » se aplica tuturor angajatilor din spital, indiferent de durata contractului de munca.

EXTRAS DIN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE


Dispozitii generale 

Art. 1 Spitalul Clinic „Dr. C.I.Parhon” Iasi este unitate sanitara de utilitate publica, cu personalitate juridica, cu rol in asigurarea de servicii medicale (preventive, curative, de recuperare si paleative) functionand pe principiile prevazute in Legea 95/2006, participand la asigurarea starii de sanatate a populatiei. 

Art. 2 Spitalul Clinic „Dr. C.I.Parhon” Iasi constituie in acelasi timp baza de invatamant si cerecetare stiintifica medicala, precum si de educatiemedicalacontinua, care consolideaza calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacientilor, a eticii si deontologiei medicale, cu respectarea Ordinului MSP 1515/2007. 

Art. 3 Aceste activitati se desfasoara sub indrumarea personalului didactic care este integrat in spital. 

Art. 4 Spitalul Clinic „Dr. C.I.Parhon” Iasi dispune de o structura complexa de specialitati aprobata prin Ordinul MSP nr. 629/03.04.2008 avand un numar de 206 paturi. 

Art. 5 Dupa autorizarea sanitara de functionare a spitalului, acesta intra in mod obligatoriu in procesul de acreditare, conform legii. 

Art. 6 Atributiile institutiei, activitatile si sarcinile personalului sunt reglementate prin norme elaborate de Ministerul Sanatatii Publice si supuse controlului acestuia. 

Art. 7 Problemele de etica si deontologie medicala sunt de competenta, dupa caz, a Colegiului Medicilor din Romania, a Colegiului Farmacistilor din Romania, sau a Ordinului Asistentilor Medicali din Romania. 

Art. 8 Relatiile de munca sunt reglementate de Codul Muncii aprobat prin Legea 53/2003 modificata cu Legea 40/2011 cu modificarile si completarile ulterioare precum si de Contractul Colectiv de Munca la nivel de ramura sanitara. 

Art. 9 Regulamentul de Organizare si Functionare, Regulamentul Intern al Spitalului Clinic „Dr. C.I.Parhon” Iasi si fisele posturilor personalului angajat sunt elaborate de catre conducerea spitalului . Art.10. Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi, institutie publica, functioneaza pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalului provin din sumele incasate pentru serviciile medicale furnizate pe baza de contracte incheiate cu C.A.S. Iasi precum si din alte surse conform legii.

    REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Spitalul Clinic Dr CI Parhon Iasi.pdf