MANAGEMENT‎ > ‎

DECLARATII DE AVERE SI INTERESE


CAI DE ACCES SPITALUL CLINIC "Dr. C.I. PARHON" IASI
GHID LEGISLATIV

    Hotarare nr. 583/2016din 10/08/2016 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 644 din 23/08/2016 Hotararea nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanta, a riscurilor asociate obiectivelor si masurilor din strategie si a surselor de verificare, a inventarului masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, a indicatorilor de evaluare, precum si a standardelor de publicare a informatiilor de interes public        LEGEA Nr. 176 din 1 septembrie 2010.pdf privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative.