MANAGEMENT‎ > ‎

DECLARATII DE AVERE SI INTERESE


CAI DE ACCES SPITALUL CLINIC "Dr. C.I. PARHON" IASI
GHID LEGISLATIV


          LEGEA Nr. 176 din 1 septembrie 2010.pdf privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative.
            MODEL DECLARATIE DE AVERE.pdf