INFO PUBLIC‎ > ‎

CONTRACTE ACHIZITII PUBLICE

 
    
        LISTA CONTRACTE DERULATE IN PERIOADA iunie - decembrie 2015.pdf


        LISTA CONTRACTE DERULATE IN PERIOADA ianuarie - mai 2015.pdf 


         ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 (*actualizată) privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii