SERVICIUL DE STATISTICA SI EVALUARE MEDICALA

Centrala Telefonica: 0232 267 555 / 0332 409 877 / 0332 409 876 / 0372 761 376

TELEFON INTERIOR:
SERVICIUL DE STATISTICA SI EVALUARE MEDICALA 122 

    

EXTRAS DIN REGULAMENTUL ROF

Art. 40 Serviciu de Evaluare si Statistica Medicala are, in principal, urmatoarele atributii:

1. intocmeste rapoartele, centralizarile, darile de seama si situatiile statistice periodice lunare, trimestriale, semestriale si anuale. Unde este cazul, se anexeaza copii ale documentelor pe baza carora s-a intocmit raportul;

2. executa, in termenele stabilite, toate lucrarile de statistica medicala, precum si pe cele necesare pentru activitatea operativa a institutiei;

3. asigura circuitul informational al datelor prin sistemul informatic existent;

4. introduce zilnic, verifica si transmite datele privitoare la pacienti din foaia de observatie clinica generala;

5. transmite si prelucreaza datele prin internet;

6. verifica documentatia medicala a bolnavilor externati (foi de observatie);

7. intocmeste rapoarte pentru foile de observatie ale bolnavilor externati pe grupe de boli, pe sectii, pe an;

8. tine evidenta datelor statistice pe formulare stabilite de Ministerul Sanatatii si intocmeste rapoartele statistice ale spitalului, verificand exactitatea datelor statistice ale sectiilor cuprinse in rapoartele sectiilor;

9. pune la dispozitia sectiilor datele statistice si documentatia medicala necesare pentru activitatea curenta si asigura prelucrarea datelor statistice;

10. urmareste corelarea diferitilor indicatori de activitate comparativ cu alte unitati sau pe tara si informeaza sefii de sectie si conducerea unitatii;

11. tine la zi evidenta informatizata a pacientilor externati si raspunde de corectitudinea datelor introduse in calculator;

12. asigura controlul zilnic al foilor de miscare si compararea cu baza de date;

13. asigura inregistrarea miscarii zilnice a bolnavilor in centralizatorul electronic;

14. efectueaza controlul periodic al listei bolnavilor externati si intocmeste situatia numerica a acestora;

15. asigura centralizarea concediilor medicale furnizate de sectii, tiparirea si expedierea prin e-mail la Casa de Asigurari de Sanatate Iasi;

16. urmareste inregistrarea corecta a datelor bolnavilor. 

SEF SERVICIUL DE STATISTICA SI EVALUARE MEDICALA

Ref. PASLARIU VALERIA

PERSONAL SERVICIUL DE STATISTICA SI EVALUARE MEDICALA

Ref. INSURATELU STELIANA
Ref. PALADE STEFAN
Ref. ROTARU VLAD