BIROUL MANAGEMENTUL CALITATII


Centrala Telefonica: 0232 267 555 / 0332 409 877 / 0332 409 876 / 0372 761 376

TELEFON INTERIOR:
BIROUL MANAGEMENTUL CALITATII 105 

EXTRAS DIN REGULAMENTUL ROF

Art. 44 Biroul Managementul Calitatii are  in principal urmatoarele obiective:

a) pregateste si analizeaza Planul anual al managementului calitatii;

b) coordoneaza activitatile de elaborare a documentelor sistemului de management al calitatii:

b1) manualul calitatii;

b2) procedurile;

c) coordoneaza si implementeaza programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite in cadrul unitatii, pe baza procedurilor operationale specifice fiecarei sectii, laborator etc. si a standardelor de calitate;

d) coordoneaza si implementeaza procesul de imbunatatire continua a calitatii serviciilor;

e) colaboreaza cu toate structurile unitatii in vederea imbunatatirii continue a sistemului de management al calitatii;

f) implementeaza instrumente de asigurare a calitatii si de evaluare a serviciilor oferite;

g) asigura implementarea strategiilor si obiectivelor referitoare la managementul calitatii declarate de manager;

h) asigura implementarea si mentinerea conformitatii sistemului de management al calitatii cu cerintele specifice;

i) coordoneaza activitatile de analiza a neconformitatilor constatate si propune managerului actiunile de imbunatatire sau corective ce se impun;

j) coordoneaza analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calitatii;

k) asigura aplicarea strategiei sanitare si politica de calitate a unitatii in domeniul medical in scopul asigurarii sanatatii pacientilor;

l) asista si raspunde tuturor solicitarilor managerului pe domeniul de management al calitatii

Atributiile membrilor structurii de calitate:

-       stabilesc procesele necesare functionarii SMC;

-       raspund de indeplinirea “Politicii privind calitatea”;

-       dezvolta obiectivele generale din “Politica privind calitatea”, transpunandu-le in obiective specifice cuprinse in “Programul de management de calitate”, monitorizeaza realizarea acestora;

-       elaborareaza Manualului Calitatii si a Procedurilor de sistem, in conformitate cu standardele, alese ca  modele de referinta.

-       analizeaza stadiul functionarii SMC si are autoritatea de a lua masurile necesare pentru imbunatatirea continua a SMC;

-       analizeaza si verifica Manualul Calitatii si procedurile de sistem din cadrul SMC si reviziile ulterioare ale acestora;

-       coordoneaza elaborarea Programelor de management;

-       aplica prevederile documentelor SMC care-i revin;

-       asigura promovarea in cadrul organizatiei a conceptului de orientare catre pacient si de constientizare a personalului in ceea ce priveste satisfacerea cerintelor pacientilor;

-       coordoneaza activitatile de instruire si sensibilizare a personalului  in domeniul SMC;

-       urmaresc implementarea si eficacitatea actiunilor corective/preventive intreprinse in cadrul SMC;

-       elaboreaza planul anual  de audituri interne;

-       efectueaza audituri interne, pentru a determina in ce masura SMC este conform cu referintele SR EN ISO 9001: 2008;

-       urmaresc dezolvarea reclamatiilor sosite de la partile interesate;

-       coordoneaza activitatile de tinere sub control a documentelor sistemului calitatii in Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” Iasi: proceduri operationale, instructiuni de lucru,  fise post, formulare si inregistrari;

-       participa la analiza efectuata de management cu privire la functionarea si eficienta SMC si intocmesc Raportul privind functionarea SMC;

-       supravegheaza mentinerea conditiilor de certificare;

-       verifica Fisele de neconformitate in vederea aplicarii deciziei;

-       tine evidenta neconformitatilor;

-       emit si coordoneaza emiterea de “Raport de actiuni corective”, pentru actiuni corective specifice activitatii de asigurare a calitatii;

-       urmaresc implementarea actiunilor corective/preventive si a solutiilor rezultate din Rapoartele de actiuni corective, din fisele de neconformitate si respectiv, din Rapoartele de audit;

-       asigura circulatia in Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” Iasi numai a reglementarilor/prevederilor legale in vigoare;

-       raspund de eficienta si calitatea documentelor si inregistrarilor intocmite;

-       raspund de calitatea auditurilor efectuate in spital, in legatura cu respectarea si implementarea SMC;

-       raspund sub propria semnatura de exactitatea datelor raportate;

RESPONSABIL MANAGEMENTUL CALITATII

Ec. CORDUNEANU PAULA MIRELA

PERSONAL BIROUL MANAGEMENTUL CALITATII

Ref. CUCIUREANU GABRIELA