INFO PACIENTI‎ > ‎

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PACIENTULUI

DREPTURILE PACIENTULUI

(Extras din Legea nr.46 – 2003, privind drepturilor pacientului)1. Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza

2. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate

3. Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii

4. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri

5. Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta

6. Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau.

7. Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala.

8. Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate

9. Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa

10. Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica

11. Dreptul la confidentialitate

12. Pacientul are acces la datele medicale personale

13. Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate.

14. Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, mediul de ingrijire si tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial.

15. Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului.

16. Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost ingrijit plati suplimentare sau donatii, cu respectarea legii.

17. Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare.

18. Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice, in program continuu.


OBLIGAȚIILE PACIENTULUI

(Extras din Legea nr.46 – 2003, privind drepturilor pacientului)


1. Bolnavii internati sunt obligati sa poarte pe durata internarii tinuta regulamentara de spital;

2. Este interzisa circulatia bolnavilor in alte sectii decat cele in care sunt internati, cu exceptia cazurilor care necesita investigatii;

3. Bolnavii internati nu pot parasi unitatea sanitara in tinuta de spital, fiind interzisa circulatia pe strazi sau in parcuri in astfel de tinuta;

4. Este interzis consumul de bauturi alcoolice si fumatul in incinta spitalului;

5. Bolnavii internati sunt obligati sa respecte regulamentul de ordine interioara al spitalului si al sectiei;

6. Pacientii sunt datori sa respecte unitatea sanitara, personalul medical si de ingrijire precum si pe ceilalti pacienti;

7. Respectarea ordinei si linistii, pastrarea curateniei in saloane, sala de mese, coridoare;

8. Nu se permite tulburarea linistei, degradarea mobilierului si bunurilor din dotarea sectiei si spitalului;

9. Introducerea si folosirea in institutie de aparatura audio-vizuala este posibila numai cu acordul medicului sef de sectie.