INFO PACIENTI‎ > ‎

DREPTURILE / OBLIGATIILE ASIGURATULUI CNAS

        DREPTURILE ASIGURATILOR CNAS

 • sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura; 
 • sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate; 
 • sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia; 
 • sa beneficieze de pachetul de servicii de baza in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii; 
 • sa beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizarii cu medicamentele, materialele sanitare si investigatiile paraclinice la care ar fi fost indreptatiti fara contributie personala, Rambursarea cheltuielilor reprezinta o obligatie exclusiva a spitalelor si se realizeaza numai din veniturile acestora, pe baza unei metodologii proprii; 
 • sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru; 
 • sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor; 
 • sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate; 
 • sa beneficieze de servicii medicale de urgenta; 
 • sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica; 
 • sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare; 
 • sa beneficieze de dispozitive medicale; 
 • sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu; 
 • sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul; 
 • sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale; 
 • sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii. 
              DREPTURILE SI OBLIGATIILE ASIGURATILOR CNAS    DREPTURILE SI OBLIGATIILE ASIGURATILOR 
OBLIGATIILE ASIGURATILOR CNAS

    Conform art. 219 din Legea Nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, asiguratii au urmatoarele obligatii:

a) Sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;

b) Sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;

c) Sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata/contributia personala, in conditiile legii;

d) Sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atesta calitatea de asigurat, definite la art. 212 alin. (1).